ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡೀನ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕ

1] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ 2021-2023 

2] ಡೀನ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ

ಹುದ್ದೆ

ಫೋನ್‌ ನಂ. ಇ-ಮೇಲ್‌ ಐ.ಡಿ.

1

ಡಾ.ರವಿಂದ್ರ ಮುಲಗೆ

ಡೀನ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

PH: 9480696380,

E-mail: deanpgs@uhsbagalkot.edu.in

2

ಶ್ರೀ. ರವಿ ದೇಸಾಯಿ

ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು

PH: 9972610924,   

E-mail: ravivdbevur@gmail.com    

3

ಶ್ರೀ. ವಿದ್ಯಾಧರ ಬಡಿಗೇರ

ಆಪ್ತಸಹಾಯಕರು

PH: 9916456594,

E-mail: vidyadharbadiger@gmail.com

4

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ಸಾಸನೂರ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

PH: 9886382235,

E-mail: anandsasnur10@yahoo.com

5

ಶ್ರೀ.ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

PH: 8970006626,

E-mail: shankargowdcb@gmail.com 

6

ಕು.ಜ್ಯೋತಿ ವಡ್ಡರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

PH: 8310365067/9632553702

E-mail:jyotisw99@gmail.com    

7

ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಡಂಬಳ

ಸ.ಕಂ.ಗ.ನಿ

PH: 9538625455,

E-mail: jyoti.dambal1@gmail.com

8

ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ

ಸ.ಕಂ.ಗ.ನಿ

PH: 9480579297,,

E-mail: manjunathdevar99@gmail.com

9

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ ಮೇಟಿ

ಸ.ಕಂ.ಗ.ನಿ

PH: 9901106617,

E-mail: prashantameti2015@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3] ಸನ್‌ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ & ಡಾಕ್ಟರಲ್‌ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ಕಿ.ರಾ..ತೋ..ವಿಅರಭಾವಿ

ತೋ..ವಿಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತೋ..ವಿಬೆಂಗಳೂರು

ಪಿ.ಜಿ.ಸಿ..ಟಿಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ

ಭಾ.ಕೃ..ಸಂ. ಪಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ [ಶೇ.೨೫]

ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ

M.Sc.

Ph.D.

M.Sc.

Ph.D.

M.Sc.

Ph.D.

M.Sc.

Ph.D.

M.Sc.

Ph.D.

M.Sc.

Ph.D.

1

ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ

02

00

02

02

04

02

08

04

00

00

08

04

2

ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಭೂದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ

03

01

04

04

03

03

10

08

05

01

15

09

3

ಹಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ

02

01

06

04

04

01

12

06

04

01

16

07

4

ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ

00

00

06

03

06

02

12

05

00

00

12

05

5

ಆಣ್ವಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

03

00

06

03

06

04

15

07

00

00

15

07

6

ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ

03

02

06

02

06

03

15

07

00

01

15

08

7

ನೆಡುತೋಪುಮಸಾಲೆಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು

02

02

04

04

03

01

09

07

04

01

13

08

8

ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ

04

01

06

03

08

03

18

07

00

00

18

07

9

ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ 

00

00

05

00

05

00

10

00

00

00

10

00

10

ತರಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ 

02

01

04

03

03

01

09

05

04

02

13

07

ಒಟ್ಟು

21

8

49

28

48

20

118

56

17

6

135

62

 

4] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪಾರ್ಮಗಳು [ಪಾರ್ಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಿಂದ 09ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ]

PG Form No

M.Sc./Ph.D.

Submission Date

01

Proposal for Constitution/ Re-constitution of advisory Committee

Within eight weeks from the commencement of the first semester

02

Plan of Work/ Report of the advisory committee

By the end of the first semester

03

Report of the Advisory Committee and Programme of Research

By the end of the 12th week of the Second Semester of first year Degree programme

04

Proposal for Nomination of Additional Member to Conduct Qualifying Examination

Within two weeks from the date of commencement of III semester

05

Report of the Examining Committee on the performance of the student in Qualifying Examination

Before the end of the III Semester

06

Proposal for Nomination of External Examiners for Thesis Evaluation

After the admission of the student to the candidacy of the degree is declared and before submission of thesis for external examiner

07

Details of Courses Completed and Submission of Thesis

After declaration of the candidacy of the student and 12 weeks after the commencement of last semester

08

Report of the Final Viva-Voce Examination

Immediately    after     the conduct of final viva-voce examination.

09

Final Thesis Submission

End of the Semester

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ

 

6] ಡಾಕ್ಟರಲ್‌ ಪದವಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

 

7] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

  

8] ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

  

9] ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

  

10] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳು

 

11] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರಲ್‌ ಪದವಿಯ ಪ್ರಥಮ ವ‍ರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ೨೦೨೧-೨೨

 

12] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರಲ್‌ ಪದವಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ೨೦೨೧-೨೨

 

13] ಡಾಕ್ಟರಲ್‌ ಪದವಿಯ ಮೂರನೇ ವ‍ರ್ಷದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 

 

14] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಪರಲ್‌ ಪದವಿಯ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿ 

 

15] ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 1ನೇ ವರ್ಷದ 1  ಮತ್ತು 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೨-೨೩

 

16] ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ೨ನೇ ವರ್ಷದ ೧ನೇ ಮತ್ತು ೨ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೨-೨೩

 

17] ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರಲ್‌ ಪದವಿಯನ್ನುಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-09-2022 05:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080