ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು  ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104. ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋ. ನಂ. : 9449872872 

ಪೋ. ನಂ : 08354-230351 / 230364 

ಮಿಂಚಂಚೆ : vc@uhsbagalkot.edu.in

ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ಹೆಗಡೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104. ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋನ್ ನಂಬರ:   08354-230326/ 9480696386

ಮಿಂಚಂಚೆ  : doe@uhsbagalkot.edu.in

 ಕುಲಸಚಿವರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  

ಡಾ. ಟಿ. ಬಿ. ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

ಕುಲಸಚಿವರು,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230276, 9480696389 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ : registrar@uhsbagalkot.edu.in

 

ಡಾ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ   ಎಚ್.‌ ಪಿ. 

ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354-230177,08354-230176, 08354-230179, 08354-2301819480696387 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : dr@uhsbagalkot.edu.in

 ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀನ್‌, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 

 

ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ

ವಿಸ್ತರಣಾ  ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230101, Fax: 08354 – 230125 , +91- 94806 96381 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : de@uhsbagalkot.edu.in

 

ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಮುಲಗೆ

ಡೀನ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  094806 96380ಪೋನ್: 08354 - 230301

ಮಿಂಚಂಚೆ  : deanpgs@uhsbagalkot.edu.in 

ಡೀನ್‌, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಕೆ.

ಡೀನ್‌, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104.

Phone: 08354-230226, Mob: 9449872868 (Fax) 08354-230250

ಮಿಂಚಂಚೆ : dsw@uhsbagalkot.edu.in

 

 

 

 

 

 

ಡಾ. ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ  

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354-230661, 9480696383

ಮಿಂಚಂಚೆ  : ul@uhsbagalkot.edu.in

 ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಕಡಿ

ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230151, +91 - 9449872874 / 9480696388

ಮಿಂಚಂಚೆ  : comptroller@uhsbagalkot.edu.in

 

ಶ್ರೀ. ವಿ. ಎಮ್.‌ ಭಜಂತ್ರಿ

ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230251, Fax:  08354 – 230275 

ಮಿಂಚಂಚೆ  : eo@uhsbagalkot.edu.in

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  

 

 

 ಶ್ರೀ. ಆರ್. ವಾಯ್‌. ಕಾಂಬಳೆ (i/c)

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

 08354-230201/ 9449872861

E-mail: ao@uhsbagalkot.edu.in 

 
   
 ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅರಭಾವಿ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 

ಡಾ. ಎಮ್.‌ ಜಿ. ಕೆರುಟಗಿ

ಡೀನ್‌

ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅರಭಾವಿ - 591 218

ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೆಳಗಾವಿ

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08332-220701  / 9449872860 (O)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : dean.coharabhavi@uhsbagalkot.edu.in  ,    deankrccha2@gmail.com (Official),    kerutagi.mg@uhsbagalkot.edu.in (Personal)       

ಡಾ. ಬಾಲಾಜಿ ಎಸ್.‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಡೀನ್‌

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  +91-9449872876

ಮಿಂಚಂಚೆ  : dean.cohbagalkot@uhsbagalkot.edu.in

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ

ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್.‌ ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ

ಡೀನ್‌

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ತೋ.ವಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560065

ಪೋನ್ ನಂಬರ: +919449872875 / 9449233084 / +91-080-29720568 /
              +91-080-29720560

ಮಿಂಚಂಚೆ  : dean.cohbengaluru@uhsbagalkot.edu.in