ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು  ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ. ಇಂದಿರೇಶ ಕೆ. ಎಮ್.‌

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104. ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋ. ನಂ. : 9449872872 
ಪೋ. ನಂ : 08354-230351 / 230364 
ಮಿಂಚಂಚೆ : vc@uhsbagalkot.edu.in

ಡಾ. ಎಮ್.‌ ಎಸ್.‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104. ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋನ್ ನಂಬರ:   08354-230326/ 9480696386

Fax: 08354-230375 

ಮಿಂಚಂಚೆ  : doe@uhsbagalkot.edu.in

 ಕುಲಸಚಿವರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ಧೇಶಕರು
  

ಡಾ. ಟಿ. ಬಿ. ಅಲ್ಲೋಳ್ಳಿ

ಕುಲಸಚಿವರು,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 587 104
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230276, Fax: 08354 - 230300 , 9480696389 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ : registrar@uhsbagalkot.edu.in

 

ಡಾ. ಟಿ. ಬಿ. ಅಲ್ಲೋಳ್ಳಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ಧೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354-230177,

08354-230176, 08354-230179, 08354-230181

Fax: 08354-230200 , 9480696387 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : dr@uhsbagalkot.edu.in

 ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಿನ್‌, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 

ಡಾ. ಎಸ್.‌ ಐ. ಅಥಣಿ

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230101, Fax: 08354 – 230125 , +91- 94806 96381 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : de@uhsbagalkot.edu.in

 

 ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಮುಳಗೆ

ಡೀನ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

 ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
 ಪೋನ್ ನಂಬರ:  094806 96386

Tel: 08354 - 230301

ಮಿಂಚಂಚೆ  : deanpgs@uhsbagalkot.edu.in

 

ಡೀನ್‌, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

 ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್

ಡೀನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104.

Phone: 08354-230226, Mob: 9449872868

 (Fax) 08354-230250

ಮಿಂಚಂಚೆ : dsw@uhsbagalkot.edu.in

 

ಡಾ. ಎನ್.‌ ತಮ್ಮಯ್ಯ

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354-230661, 9480696383

ಮಿಂಚಂಚೆ  : ul@uhsbagalkot.edu.in

 ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಅಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಲ್.‌ ಸುತಗಟ್ಟಿ

ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
.ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230151, 

                      +91 - 9449872874 / 9480696388 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : comptroller@uhsbagalkot.edu.in

 

ಶ್ರೀ. ವಿ. ಎಮ್.‌ ಭಜಂತ್ರಿ

ಅಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230251, Fax:  08354 – 230275 

ಮಿಂಚಂಚೆ  : eo@uhsbagalkot.edu.in

 ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅರಭಾವಿ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

Dr. M.G. Kerutagi
Dean
K.R.C. College of Horticulture
Arabhavi - 591 218
Tk. Gokak, Dist. Belagavi
Karnataka
Phone: 08332-220701 
Mobile: 9449872860 (O)
          kerutagi.mg@uhsbagalkot.edu.in (Personal)
 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲಾರ

Dr. S. V. Patil

Dean

College of Horticulture,
Halladkeri Farm Hyderabad Road,
BIDAR - 585 403
Karnataka, India
Tel: 08482 225792
Mob: 9480696385
email: dean.cohbidar@uhsbagalkot.edu.in

 

The Dean,
College Of Horticulture, Kolar
Telephone Nos. Off. : 8152-243208

Resi. : 080-23636863 Mobile : 9480696384 /9886769547

E-mail : dean.cohkolar@uhsbagalkot.edu.in cohkolar@gmail.com

   
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುನಿರಾಬಾದ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರ

Dr. Y. A. Nanja Reddy

Dean

College of Horticulture,

Huligi Cross, NH-50, Hosalingapur

Munirabad - 583 233

Taluk & Dist. Koppal

Karnataka State

Office : 08539 - 270453

Fax : 08539 - 270453

Cell : 9480696399

 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿರಸಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ

Dr. N. K. Hegde,
M.Sc. (Agri.),  Ph.D.
Dean, College of Horticulture,
Banavasi Road, Sirsi
Uttara Kannada - 581 401
Karnataka, India

Tel : 08384-223055

Cell: +91 8449872866

Email: dean.cohsirsi@uhsbagalkot.edu.in

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-09-2021 10:11 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ